Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

If someone digs a hole in you, plant some nice flowers and tell them to go fuck themselves.
— (via versteur)
Reposted fromwestwood westwood via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
ahora
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
ahora
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
ahora
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
ahora
ahora
ahora
4714 9c6c 500
Reposted fromhagis hagis viaeternaljourney eternaljourney
ahora
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
ahora
2934 62f1 500

July 05 2019

ahora
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
ahora
6734 1bda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
ahora
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeeth beeth
ahora
1579 014c
Reposted fromsnowlake snowlake viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl