Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

ahora
1269 c1e5
ahora
4465 a3a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
ahora
ahora
ahora
ahora
ahora

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Reposted fromzielono zielono viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
5678 0991 500
ahora
4220 d529 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascared scared
ahora
8638 398d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
ahora
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viascared scared
ahora
ahora
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamadamemonroe madamemonroe
ahora
3881 4a6b
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadamemonroe madamemonroe
ahora
Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
0657 0841 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaeternaljourney eternaljourney
ahora
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
ahora
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
ahora
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...