Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

ahora
ahora
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viaatropina atropina
ahora
ahora
ahora
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaatropina atropina
ahora

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaatropina atropina
ahora
3985 4ba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflyleaf flyleaf
ahora
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
ahora
4092 20e9
ahora
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
ahora
Nadal myślę, że miłość nam się "przytrafia", ale uważam też, że spotykamy ją wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. Właściwie to mamy ją cały czas w sobie, a spotykamy jedynie osobę, która potrafi w nas obudzić tę lawinę uczuć. Musimy nauczyć się być sami ze sobą, żeby umieć być z drugą osobą. Lubić swoją samotność, żeby polubić obecność drugiej osoby. I w końcu pokochać siebie, żeby kochać drugiego człowieka. Miłość - to nie jest spotkanie dwóch połówek, które się uzupełniają. Miłość jest spotkaniem dwóch odrębnych jednostek, które świadomie decydują się na bycie z kimś, dlatego, że tego chcą, a nie potrzebują. Miłość nie jest uśpieniem, chociaż często wydaje nam się wtedy, że tak naprawdę śnimy. Ale to nie tak. Miłość jest przebudzeniem. Otwiera nam serce na świat, innych i na samych siebie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

August 16 2018

ahora
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakropq kropq
ahora
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamaybeyou maybeyou
ahora
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
ahora
ahora
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
ahora
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viakropq kropq
ahora
8615 c5b8
Reposted fromipo ipo viahulagula hulagula
ahora
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl