Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

ahora
8098 48e4
Reposted fromamelia amelia via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
2254 4e7b 500
ahora
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
ahora
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
ahora
ahora
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
ahora
Reposted fromsilence89 silence89 vialeksandra leksandra
ahora
4452 53ba 500
Reposted frommelodyjna melodyjna vialeksandra leksandra
ahora
Reposted fromsilence89 silence89 vialeksandra leksandra
ahora
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viatrue-love true-love
ahora
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatrue-love true-love
2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viatrue-love true-love
ahora
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viatrue-love true-love
ahora
7237 4930
Reposted fromglamourotica glamourotica viatrue-love true-love
ahora
Reposted fromsilence89 silence89 viatrue-love true-love
ahora
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viatrue-love true-love
ahora
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
ahora
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl