Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

ahora
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamyu myu
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
ahora
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij vialaparisienne laparisienne
ahora
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viakrainakredek krainakredek
7508 a548 500
ahora
Lepiej jeśli się Pani pośpieszy z pisaniem tej pracy magisterskiej. Wie Pani, zaraz będzie wiosna, motyle w brzuchu i te sprawy.
— moja promo. haha, czy wiosną trzeba się zakochać?
ahora
ahora
4760 ad7d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
ahora
4656 1e6b
ahora
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra

March 25 2019

ahora
ahora
5731 338f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
ahora
2622 91d4
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney
ahora
Before Sunrise (1995)
Reposted frompanimruk panimruk viaeternaljourney eternaljourney
ahora
ahora
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
ahora
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
ahora
5448 89fa 500
Reposted frompiehus piehus viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl