Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

ahora
7919 ceb2
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
Reposted fromweightless weightless via12czerwca 12czerwca
ahora
ahora
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa via12czerwca 12czerwca

October 22 2018

ahora
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
ahora
ahora
4145 be33 500
Reposted frommoai moai viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viabesomeoneelse besomeoneelse
ahora
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viachrzrzrz chrzrzrz
ahora
ahora
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeeth beeth
ahora
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeeth beeth
ahora
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viathebelljar thebelljar
ahora
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
ahora
Klasa objawia się na zewnątrz, ale tak naprawdę mieści się w głowie. Jej ważnym składnikiem jest refleksja. Jeśli potrafimy się zdobyć na refleksję, wówczas będziemy mniej skłonne powiedzieć coś niestosownego, co nie będzie w naszym interesie.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna via12czerwca 12czerwca
ahora
6009 8f02 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
ahora
6858 a3ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
ahora
2466 04da
ahora
5252 380e
Reposted fromressacramiser ressacramiser via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl